คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

เครื่องแบบนักเรียน

 เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับปฐมวัย


 

เครื่องแบบชุดพละระดับปฐมวัย