คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

นักเรียนทั้งหมด

ครูไทยทั้งหมด

ครูต่างชาติทั้งหมด