คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ระดับอนุบาล จัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ซิสเตอร์แพงศรี ประทุมตรี หัวหนัาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร Sancta Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี และในโอกาสวันไหว้ครู ซิสเตอร์ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบขนมไทยให้แก่เด็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาล

>>คลิกลิงก์<<