คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ระดับอนุบาลเรียนเสริมเพิ่มความรู้

กิจกรรมวันเสาร์ ศิลปะสร้างสรรค์ ประดิษฐ์บอลลูนของฉัน เด็กๆ ได้พัฒนาสมองด้านจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองขวดเป่าลูกโป่งและสนุกกับฟอง เด็กๆ ได้รับทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินค่ะ

>>คลิกลิงก์<<