คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ระดับอนุบาลทำบุญตักบาตร

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีการถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี มาประกอบพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร Santa Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<