คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมถวายพระพร

ซิสเตอร์แพงศรี ประทุมตรี หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร Sancta Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<