คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อนุบาล รำงานรวมพลคนกินนมแม่

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 12 คน ไปแสดงความสามารถพิเศษของตนเองด้านดนตรีนาฏศิลป์ในการแสดงชุด “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” โครงการรวมพลคนกินนมแม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<