คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย วันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 - 3 โดยมีฐานกิจกรรมการการทดลอง “ไอติม ถุงน้ำแข็ง” ฐานกิจกรรมการทดลอง “ตะเกียบวิเศษ ยกข้าวสาร” ฐานกิจกรรมการทดลอง “จรวดหลอด พุ่งฉิว” เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคิด และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย

>>คลิกลิงก์<<