คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวิชาระดับอนุบาล

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นประธานในการเปิดงานสับดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2566 มีซิสเตอร์แพงศรี ประทุมตรี หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา กล่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายชิษณุนนท์ อนุเวช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาล มาร่วมงาน การนำเสนอผลงานของเด็ก ๆ ที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของครูที่ส่งเสริมการคิด Thinking Approach ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร Sancta Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<