คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 14 กัยายน 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ให้การต้อนรับ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายกฤณภัทร วงษ์จวง รองประธานสภาเทศบาล นายศศิเทพ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับอนุบาลของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ Project Approach ห้องเรียน ห้องประกอบการต่าง ๆ

>>คลิกลิงก์<<