คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 กีฬาสีระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จัดกิจกรรมกีฬาระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสมชาย สินวัติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายกเทศบาลเมืองจันทบุรี คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มาร่วมในพิธี

>>คลิกลิงก์<<