คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ระดับอนุบาล สืบสานประเพณีลอยกระทง

ระดับอนุบาล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ มีการให้ความรู้ ความสำคัญ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้นักเรียนได้การแต่งกายแบบไทย และรำวงร่วมกัน

>>คลิกลิงก์<<