คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน <<< สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

>>คลิกลิงก์<<