คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ต้อนรับคณะซิสเตอร์จากเวียดนาม

คุณแม่อุบล ผังรักษ์ มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี คุณแม่ศรีไพร กระทอง ที่ปรึกษามหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ซิสเตอร์ ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ให้การต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง เคียดเติม และคณะรักกางเขน แห่ง ตูดึ๊ก จากประเทศเวียดนาม จำนวน 73 คน ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

>>คลิกลิงก์<<