คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ในวันที่ 11- 13 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันระลึกถึงวันมรณภาพของพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต โดยเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมในการกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ คุณธรรมความดีของท่าน และเด็ก ๆ ได้ทำสัญลักษณ์ คุณธรรมในด้านความรัก ความเมตตา การช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และการมีสติปัญญาเฉียบแหลม มาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ณ อาคาร Sancta Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

>>คลิกลิงก์<<