คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

เพลงเด็กไทยรู้ทันป้องกันโควิด19 | เพลงเด็ก by KidsOnCloud