คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นอ.1/7 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

นักเรียนชั้นอ.1/7 MEP เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน MEP Kinder English&Chinese Day “Let’s have fun together!” เพื่อเรียนรู้คำศพท์ สร้างเสริมประสบการณ์และมีความสุขในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคาร SANCTA MARIA

>>คลิกลิงก์<<