คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

เพลงล้างมือก่อน จะปลอดภัย(จากโควิด19) | เพลงเด็ก by KidsOnCloud