คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในโรงเรียน