คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 นักเรียนอนุบาลมอบสิ่งของ

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 นักเรียนอนุบาลมอบสิ่งของ

เนื่องในโอกาสวันเกิดพระเเม่มารีย์ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้นำสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปมอบให้คนในชุมชนที่รอโอกาส

>>คลิกลิงก์<<