คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
<<< ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแต่งกายแบบไทย ๆ
<<< นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

>>คลิกลิงก์<<