คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนำเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

วันที่  19 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนำเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี    เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลมาสายพันธุ์ต่าง ๆ การเจริญเติบโตของโลมา พร้อมทั้งรับชมความสามารถของโลมา เยี่ยมชมสถานที่และให้อาหารปลาคาร์ฟ กวาง 
** ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนให้เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดค่ะ

>>คลิกลิงก์<<