คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

28 ธ.ค. 65 ระดับอนุบาล ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทำพิธีเจริญจิตตภาวนา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนิมนต์คณะสงฆ์จำนวน 9 รูปจากป่าคลองกุ้ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี มาประกอบพิธีและรับบาตร จากคณะครูและนักเรียน ณ อาคาร Santa Maria โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

>>คลิกลิงก์<<