คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมโอวันตินสมาร์ท

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริการแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด ตรา โอวัลติน แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 -3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนาการให้แข็งแรง สมบูรณ์
>>> ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดที่มอบเครื่องดื่มมอลต์สกัด ตรา โอวัลติน แก่นักเรียนค่ะ

>>คลิกลิงก์<<