คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 13 มกราคม 2566 ระดับอนุบาลจัดกิจกรรมวันเด็ก

ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็ก 2566 โดยมีซิสเตอร์ เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาระดับอนุบาล เป็นประธานในพิธี อ่านสาร “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ”และนายชิษณุนนท์ อนุเวช ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาล เป็นเกียรติมอบของรางวัลให้กับเด็ก
<<< คณะผู้บริหาร ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาล คณะครู และผู้ปกครอง นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนได้รางวัลและของขวัญ นอกจากนี้นักเรียนแต่ละสายชั้นแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างหลากหลายด้วยความสนุกสนาน

>>คลิกลิงก์<<