คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์

อนุบาล 1 ห้อง mep https://shorturl.asia/a7Mwz
อนุบาล 1 ห้องปกติ https://shorturl.asia/0caCi
อนุบาล 2 ห้อง mep https://shorturl.asia/539O2
อนุบาล 2 ห้องปกติ https://shorturl.asia/AxDYg
อนุบาล 3 ห้อง mep https://shorturl.asia/cfn2v
อนุบาล 3 ห้องปกติ https://shorturl.asia/4LA0x