คำขวัญโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

เวลาทำการ

08.00-17.00 น.

ย้อนกลับ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชปิแอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต

กิจกรรมระลึกถึงวันมรณภาพพระสังฆราชปิแอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต บิดาผู้ให้กำเนิด ซิสเตอร์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี โดยมีคุณแม่เทเรซาอุบล ผังรักษ์ มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นผู้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และตัวแทนคณะสงฆ์ คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรีน และตัวแทนฆราวาสรักไม้กางเขนวางพวงมาลัย หน้าพระรูปพระสังฆราชปิแอร์ ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคณะสงฆ์ขากอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

>>คลิกลิงก์<<